Opleidingsfase

Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. Tijdens deze fase start je met je gekozen beroepsopleiding. Er worden 12 uren Algemene Sociale Vorming (ASV) aangeboden en 20 uren Beroepsgerichte Vorming (BGV) of praktijk.

Algemene Sociale Vorming

Voor de lessen ASV bekijken we waar jij het meeste nood aan hebt om het beste tot leren te komen. Afhankelijk van je zorgnood word je ingedeeld in de juiste zorggroep.

 

GASV

Tijdens deze lessen werk je aan projecten zoals milieu, openbaar vervoer, communicatie, … Sociale en computervaardigheden lopen doorheen al onze thema’s. Hiernaast besteden we ook nog aandacht aan rekenen en taal, aangepast aan jouw niveau. 

 

Godsdienst

Je maakt kennis met het rooms-katholieke geloof en met andere godsdiensten.  Je leert respectvol omgaan met elkaar en we werken aan een aantal sociale vaardigheden.

 

Lichamelijke Opvoeding

Je leert een aantal sport– en speltechnieken. Maar wat nog belangrijker is tijdens LO, is dat je leert samenwerken en op een sportieve manier met elkaar leert omgaan. 

 

Vrijetijdsvaardigheden

Tijdens deze lessen werk je samen in groep aan leuke en uitdagende projecten. Beeld, muziek, drama en media zijn de gebieden waarrond we werken.


Beroepsgerichte vorming

In de opleidingsfase bieden wij 4 basisopleidingen aan vanaf september 2021:

  • Basis Bakkerij
  • Basis Groenvoorziening en –decoratie
  • Basis Hout
  • Basis Logistiek OnderhoudMeer info over onze opleidingen in de opleidingsfase