Zorg op maat


Zorggroepen

Als school met een jarenlange ervaring in de zorg voor jongeren met bijzondere onderwijsbehoeften is het welzijn en het welbevinden van al onze leerlingen van zeer groot belang. We streven er dan ook naar om zorg op maat van de jongere te kunnen bieden.

We gaan nog een stapje verder door onze jongeren in te delen volgens hun eerste zorg. De klasgroepen zijn ingedeeld in 3 soorten groepen, alle 3 met een verschillend accent op leren:

  • de lerende groepen: extra aandacht voor het ‘leren’ leren
  • de structuurgroepen: extra aandacht geven aan duidelijkheid en voorspelbaarheid om tot leren te komen
  • de socio-emotionele groepen: extra aandacht voor het welzijn en welbevinden om dan tot leren te komen.


Paramedisch team

De sociaal verpleegkundige volgt het gehele traject van onze leerlingen op. Zij vormt de schakel tussen ouders, school en eventueel andere diensten, zoals het CLB. Ouders kunnen bij haar terecht met problemen van uiteenlopende aard. Zij is ook verantwoordelijk voor de EHBO binnen de school.

 

De logopedisten ondersteunen jongeren met taalproblemen (zowel gesproken als geschreven taal). Ze optimaliseren de totale communicatie van de jongeren en werken, indien mogelijk, geïntegreerd in het klasgebeuren. Er kan ook individueel of in kleine groepjes gewerkt worden. 

 

Indien nodig wordt er samengewerkt met de paramedici (kinesitherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog, psycholoog) van de andere VIBO-scholen.

Plusjuf en –meester

Al onze leerlingen krijgen de kans om een plusjuf of –meester aan te vragen. Op regelmatige basis kan een leerling met zijn plusjuf of –meester een babbeltje doen en proberen we het welbevinden van onze leerlingen te verbeteren.


Buddy

In elke klas zijn er een aantal buddy’s. Dit zijn klasgenoten die nieuwe leerlingen opvangen en wegwijs maken in onze school.