Observatiejaar

Algemene Sociale Vorming

Voor de lessen ASV bekijken we waar jij het meeste nood aan hebt om het beste tot leren te komen. Afhankelijk van je zorgnood word je ingedeeld in de juiste zorggroep.

 

GASV

Tijdens deze lessen werk je aan projecten zoals gezonde voeding, de omgeving van de school, de tijd … Sociale en computervaardigheden lopen doorheen al onze thema’s. Hiernaast besteden we ook nog aandacht aan rekenen en taal, aangepast aan jouw niveau. Ook vrijetijdsvaardigheden komen aan bod.

 

Godsdienst

Je maakt kennis met het rooms-katholieke geloof en met andere godsdiensten.  Je leert respectvol omgaan met elkaar en we werken aan een aantal sociale vaardigheden.

 

Lichamelijke Opvoeding

Je leert een aantal sport– en speltechnieken. Maar wat nog belangrijker is tijdens LO, is dat je leert samenwerken en op een sportieve manier met elkaar leert omgaan. Beroepsgerichte Vorming

Tijdens dit eerste jaar bieden we naast de Algemene Sociale Vorming ook Beroepsgerichte Vorming aan. Tijdens BGV maken de leerlingen kennis met 4 verschillende beroepenvelden. Heel het jaar wordt er afwisselend geoefend met verschillende materialen en technieken om een goede beroepskeuze te kunnen maken. Werken aan een goede en juiste werkhouding staat centraal. Op het einde van het observatiejaar kiezen de leerlingen een beroepsopleiding.


We bieden 4 praktijkvakken aan om kennis te maken met onze beroepsopleidingen:

  • Basis Bakkerij
  • Basis Groenvoorziening en –decoratie
  • Basis Hout
  • Basis Logistiek Onderhoud


Meer info over onze beroepsopleidingen