Leerlingenvervoer

De school organiseert gratis leerlingenvervoer met de schoolbus voor rechthebbende leerlingen.  Voor een vlot verloop hebben we hiervoor ook enkele belangrijke aandachtspunten:

  • Bij afwezigheid van uw kind altijd de busbegeleiding verwittigen.
  • Kinderen rijden nooit éénmalig mee met een andere bus.
  • Het busvervoer is voorzien tussen de deur van de school en de woonplaats.  Soms is het wel nodig om op een andere plaats op of af te stappen (bijvoorbeeld in een doodlopende straat).

Leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden van de overheid terugbetaling van het abonnement voor het openbaar vervoer bekomen. Dit kan in samenspraak met de school aangevraagd worden.  


 Leerlingen die met de fiets komen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling op school.

Zorg voor een goed fietsslot en een fiets die helemaal in orde is.


Terug