Integratiefase

De perfecte afsluiter van je opleiding

Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Je kan in deze alternerende beroepsopleiding instappen als je reeds een getuigschrift van een opleiding hebt gehaald.
De integratiefase bevat vooral stages (minstens 24 lestijden). Je werkt 3 dagen in een bedrijf om 'de stiel' te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de nodige werkhouding. De overige 2 dagen (minstens 14 lestijden) volg je les, 1 dag algemene vorming en 1 dag beroepsgerichte vorming. De bedoeling hiervan is je nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie.

De einddoelstelling is om tewerkgesteld te worden in het Normaal Economisch Circuit.

Terug naar Aanbod